Siirry sisältöön

Menetelmä

Aivoriihi

Uteliaisuus

Aivoriihi on yleisesti käytetty ideointimenetelmä, jolla on mahdollista tuottaa satojakin ideoita lyhyessä ajassa. Menetelmällä herätellään ”keksijän aivot” toimintaan ja harjoitellaan muotoiluajattelua. Se sopii hyvin myös sopivan ongelman etsimisen menetelmäksi.

Opettaja tukee ideointia ja varmistaa, että kaikki pääsevät siihen mukaan tasavertaisina. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suuri määrä ideoita, joista jokainen on arvokas. Tässä vaiheessa hulluimmatkin ideat ovat tervetulleita ja niitä ei vielä tarvitse perustella. Ideoinnin lähtökohdaksi voidaan valita niitä haasteita, jotka nousivat aistiharjoituksessa esille.

Kirjataan kaikki syntyneet ideat tarralapuille ja ne laitetaan seinälle kaikkien näkyville. Kannustetaan hassuihinkin ideoihin ja autetaan ryhmää pois totutuilta ja tavanomaisilta ajatuksen reiteiltä. Tässä vaiheessa ei tarvitse liikaa miettiä, onko idea oikeasti toteutuskelpoinen vai ei.

Jatketaan ideoiden ryhmittelyn ja jatkojalostuksen parissa (esimerkiksi seuraavana päivänä). Ideat niputetaan yhdessä erilaisiin teemoihin, ja niistä voi syntyä joku uusi, jatkojalostetumpi idea. Valitaan äänestämällä idea(t), johon halutaan syventyä jatkossa. Jokaisella on yhdessä päätetty määrä ääniä (kaksi tai kolme) käytettävänään. Jokainen saa antaa äänensä yhdelle tai useammalle idealle. Lopuksi lasketaan annetut äänet ja eniten ääniä saanut idea valitaan haasteeksi, jota lähdetään viemään prosessissa eteenpäin.