Siirry sisältöön

Muotoiluprosessi

Muotoiluprosessi antaa suunnan yhteiskehittämiselle. Prosessi etenee vaiheesta toiseen. Välillä joudutaan ehkä palaamaan aikaisempaan vaiheeseen. Muotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa käytetään muotoilumenetelmiä. Lopulta päästään lopulliseen ratkaisuun, tuotteeseen tai palveluun.  

Muotoiluprosessi on tiekartta

Muotoiluprosessi auttaa menemään kehittämisessä eteenpäin. Kun lopputulos on vielä arvoitus, on hyvä olla erilaisia menetelmiä ja vaiheita, jotka vievät kohti lopputulosta. Prosessi on kuin tiekartta, jota hyödyntämällä pääsemme perille.

Jokainen muotoiluprosessin vaihe on tärkeä. Kaikki lähtee liikkeelle ongelman hahmottamisesta ja sen tutkimisesta. Tässä vaiheessa tehdään huomioita, otetaan selvää ja pidetään kaikki aistit avoimina. Empatia vaiheessa astutaan käyttäjien saappaisiin ja eläydytään uteliaasti. Kun ollaan suunnittelemassa kaikille, otetaan kaikki käyttäjät huomioon ja napataan tunteet ja tunnelmat mukaan.

Pari tärkeää neuvoa ideointiin:
Älä rakastu ensimmäiseen ideaan! Älä rakastu omaan ideaasi!

Ideointi vaiheessa herätellään keksijän aivot. Tärkeintä on ideoiden määrä sekä hyvän, kannustavan ja avoimen ilmapiirin luominen. Hullustakin ideasta voi tulla toimiva ratkaisu!

Ideoita yhdistellen ja jalostaen päästään luonnostelemaan ratkaisua. Ideat alkavat saamaan muotoa. Tässä vaiheessa on tärkeää ymmärrettävyys, ei niinkään vielä työn jälki.

Ideasta, oli se sitten tuote tai palvelu, tehdään prototyyppi eli koeversio. Prototyypin avulla selvitetään, miten idea toimii käytännössä. Tässä vaiheessa selvitetään, miten testataan helposti ja nopeasti. Testaus  vaiheessa kutsutaan kaikki käyttäjät mukaan. Kokeillaan, miten tuote tai palvelu toimii. Ratkaisu alkaa olemaan jo lähellä!

Jatkokehittelyssä hyödynnetään havainnot ja käyttäjäpalautteet. Vielä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää eteenpäin. Ollaan matkalla kohti parempaa!

Juhlan paikka – otetaan koko yhteisö mukaan!

Kun tuote tai palvelu on valmis, on aika lanseerata se. Ratkaisu otetaan käyttöön, ja siitä kerrotaan kaikille. On aika olla ylpeä aikaansaannoksista.

Osallistava arviointi ja dokumentointi

Arviointi kuuluu aina laadukkaaseen ja kehittävään toimintaan. Osallistavaa arviointia kannattaa tehdä pitkin palvelumuotoilujaksoa erilaisin tekniikoin. Lyhytarviointitekniikoilla, kuten peukutuksella, hymiö- tai värikoodikorteilla, saadaan nopeasti tietää esimerkiksi, miltä työskentely on tuntunut tai miten se on sujunut. Osallistavien arviointitekniikoiden ajatuksena on, että voidaan arvioida yhdessä tekemistä, tavoitteiden toteutumista ja omaa oppimista, prosessia tai omaa työskentelyä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ladattavat materiaalit