Siirry sisältöön

Uteliaisuus

Ensimmäinen vaihe suunnittelussa on kysyminen, uteliaisuuden herättäminen ja haasteen etsiminen.    

Silmät ja mieli avoinna

Kun elämme päivittäistä arkeamme, emme välttämättä kiinnitä huomiota ympäristöömme tai toimintatapoihimme. Voi olla vaikeaa huomata, millä tavalla esimerkiksi omassa koulussa toimitaan tai miten sitä voisi kehittää paremmin toimivaksi. Muotoiluprosessi on hyvä aloittaa harjoituksilla, jotka ruokkivat tuorein silmin näkemistä, ideoiden syntyä ja arjesta poikkeamista.

Matkan alussa voi käydä esimerkiksi retkellä museossa tai tehdä muuta tavallisesta poikkeavaa. Ryhmän yhdessä toimiminen on tärkeää muotoilumatkalla. Kaikilla ryhmän jäsenillä on ideoita ja kekseliäisyyttä, ja kaikkien taidot halutaan tasa-arvoisesti ryhmän käyttöön. Luovan ja turvallisen ryhmän rakentamiseen kannattaa siksi varata aikaa. Jos ryhmä on uusi, on työskentely hyvä aloittaa erilaisilla ryhmäytymisharjoituksilla. Kiireettömyys, positiivinen asenne ja leikillisyys luovat hyvää ja turvallista ilmapiiriä. Harjoituksia valitessa kannattaa muistaa, että niiden toteuttamiseen ei tarvitsisi erityistaitoja vaan avointa mieltä. Eri aistien herättely, draaman käyttö ja leikit ovat hyvä lähtökohta luovan työskentely-ympäristön rakentamiseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa