Siirry sisältöön

Testaus

Testaaminen tapahtuu reaaliympäristössä prototyypin avulla.

Testaus on tärkeä vaihe

Testaus voidaan tehdä pienesti tai suuresti. Tuotteen testaus on prototyypin antamista käyttöön. Palveluissa on parempi testata joku yksittäinen kohta palvelusta kunnolla kuin koko palvelu heikosti, jos aikaa tai mahdollisuuksia ei ole koko palvelun testaamiseen.

Testattaessa voidaan samalla kutsua muuta kouluyhteisöä aiheen pariin ja herättää mielenkiintoa laajemmalle. Testauksessa on tärkeää ottaa mukaan testaajia kaikista käyttäjäryhmistä. Testauksen olosuhteet on hyvä miettiä, esimerkiksi eri ajankohtina voi tulla erilaisia tuloksia.

Muotoilussa testauksessa ei yleensä ole tarkoitus saavuttaa tieteellisesti tarkkoja tuloksia, vaan enemmänkin saada laajempaa palautetta suunnitelmasta ja löytää tärkeimmät kehityskohteet.

Jaa sosiaalisessa mediassa