Siirry sisältöön

Luonnostelu

Luonnostelu on ideoiden jalostamista tuotteiksi tai konsepteiksi.

Ideat saavat muodon

Luonnosteluvaiheessa ideoista alkaa hahmottumaan tuote tai palvelu. Tuote luonnostellaan usein piirtämällä. Palveluita muotoiltaessa luonnostellaan konsepteja. Konseptilla tarkoitetaan muotoilussa yhtenäistä ratkaisua, jolla on kantava perusidea. Konseptia lähdetään rakentamaan työstämällä ideoinnissa syntynyttä materiaalia eteenpäin ryhmittelemällä sitä, ja jatkamalla syntyneiden ideoiden kehittelyä eteenpäin. Jotkut ideat toimivat yleensä konseptin ”selkärankana”, jonka ympärille palvelua aletaan rakentaa, ja toisista ideoista taas voi tulla konseptin sivujuonteita.

Konseptien avulla voidaan luonnostella esimerkiksi useita vaihtoehtoisia toimintamalleja kouluun ja yhdistää niitä tarvittaessa toisiinsa. Hyvänä perusajatuksena toimii kuitenkin se, että usein yksinkertainen konsepti on monimutkaista toimivampi ja parempi. Konseptia parannellaan myöhemmin jatkotyöstämällä sitä prototyypiksi ja vielä senkin jälkeen jatkokehittelemällä eteenpäin.

Jaa sosiaalisessa mediassa