Siirry sisältöön

Jatkokehittely

Jatkokehittelyä on hyvä tehdä laajemmalla joukolla, jotta muukin kouluyhteisö voi osallistua prosessiin.

Jatkokehittelyä palautteiden perusteella

Prototyypistä saatua palautetta on tärkeä hyödyntää. Kehittelyä voidaan jatkaa käytettävissä olevasta ajasta riippuen joko lyhyemmin tai syvällisemmin paneutuen, ja prototyyppiä voi aina muokata uudenlaiseksi. Yleensä tuote tai palvelu paranee kierros kierrokselta.

Jatkokehittelyn voi aloittaa esimerkiksi luokittelemalla kerättyjä havaintoja ja palautetta. Ne voi luokitella esimerkiksi sen perusteella, miten helppo muutokset on toteuttaa tai miten iso joukko niitä on toivonut. Jatkokehittelyssä voidaan myös hyödyntää useamman vaihtoehdon mallia, jossa suunnitelmaa muutetaan vaihtoehtoisiin suuntiin. Tämä on erityisen hyvä vaihtoehto silloin, jos toivottuja muutoksia ei voida toteuttaa samaan suunnitelmaan. Jatkokehittelyssä voidaan myös ensin yrittää löytää tärkeimmät kehittelyn kohdat, esimerkiksi valitsemalla kolme keskeisintä palautetta kerännyttä kohtaa.

Jatkokehittelyä voidaan tehdä myös koulun arjen lomassa pitkin kouluvuotta.

Jaa sosiaalisessa mediassa