Siirry sisältöön

Kaksoistimantti

Kaksoistimantti kuvastaa hyvin sitä, miten tietyissä muotoilun vaiheissa näkemys laajenee ja ideoita voi tuntua olevan liikaakin, ja tietyissä vaiheissa on sen vuoksi tarpeen määritellä ja kiteyttää ajatuksia. Prosessi ei todellisuudessa etene suoraviivaisesti, vaan siihen kuuluu mutkia, kiemuroita ja edestakaista liikettä, jotka tekevät matkasta hauskan ja yllätyksellisen seikkailun.

Muotoiluprosessi kaksoistimanttina kuvattuna

Muotoiluprosessia kuvataan eri tavoin eri paikoissa, vaikka ne pitävät sisällään samoja muotoilun työkaluja ja -tapoja. British Council on kehittänyt muotoilun prosessia kuvaavan kaavion, jota kutsutaan nimellä kaksoistimantti, ”double diamond”. Siinä muotoilukehittely jaetaan kaksoistimanttiin neljään vyöhykkeeseen: löydä – määrittele – kehitä – kiteytä.

Löydä

Lähtökohtana olevaa ongelmaa tai parannuskohtaa lähdetään tutkimaan, jolloin näkemys aiheesta laajenee. Usein käy niin, että huomataan kysymyksen olevan huomattavasti ensimmäistä oletusta monimutkaisempi, tai että todellinen ongelma onkin jossain muualla. Empatian ja ideoinnin menetelmät auttavat kysymyksen laajentamisessa.

Määrittele

Kun tutkittavasta aiheesta tiedetään enemmän ja on syntynyt ideoita ja ehkä luonnoksia, on aika määritellä tarkemmin se, mitä oikeastaan ollaan ratkaisemassa. Tässä vaiheessa on hyvä unohtaa alkuperäinen lähtökohta ja palata uudelleen miettimään, mistä on kyse. Tiedon ja ymmärryksen myötä voidaan rakentaa kokonaisvaltaisempi suunnittelun perusta. Tämä kuvataan kaksoistimantissa ”supistamisena” eli tärkeän tiedon valikoimisena kaikesta kerätystä.

Kehitä

Kun ongelma on rajattu uudelleen, voidaan siirtyä uudelleen laajentamaan. Tällä kertaa ei enää laajennetakaan olemassa olevan ymmärtämistä, vaan keskitytään ideoimaan kaikkia mahdollisia tapoja vastata uudelleen määriteltyyn kysymykseen. Ideoita jalostetaan eteenpäin eri suuntiin, luodaan konsepteja ja testataan erilaisia mahdollisuuksia.

Kiteytä

Kun mahdollisista ratkaisuista on opittu lisää, on aika siirtyä uudelleen supistamaan, jolloin ratkaisu ongelmaan kiteytyy. Tähän hyvä apuväline on erilaisten konseptien suunnittelu ja analysointi ratkaistavan kysymyksen näkökulmasta. Konsepteista jatketaan prototyypin suunnitteluun ja testaukseen, mikä entisestään supistaa mahdollisten vaihtoehtojen määrää. Lopulta työ kiteytyy valmiiksi ratkaisuksi, joka voi olla uusi tapa toimia, uusi apuväline tai toisenlaiseksi muokattu ympäristö.

Jaa sosiaalisessa mediassa