Siirry sisältöön

Menetelmä

Kalamalja

Empatia

Muotoilutoimistoissa pidetään aloituspalaveri uuden toimeksiannon yhteydessä. Luokassa tällainen voidaan pitää esimerkiksi kalamalja eli fishbowl -tekniikalla, joka mahdollistaa muotoiluprosessin aiheesta keskustelun ison ryhmän kanssa. Kalamaljassa oppilaat asetetaan ympyrän muotoon siten, että keskelle asetetaan viisi tuolia, joista neljä täytetään. Tämä on “kalamalja”, joka porisee. Muut asettuvat keskusteluun osallistuvien neljän oppilaan ympärille ympyrän kehälle. Ideana on, että halukkaat voivat liittyä keskusteluun milloin vain istumalla vapaalle eli viidennelle kalamaljan tuolille. Tällöin yksi keskustelijoista vapauttaa tuolinsa ja niin kierto jatkuu.

Kalamalja-keskustelussa oppilaat ottavat eri rooleja ja esittävät mielipiteitä, jotka saattavat poiketa omasta. Yksi oppilas voi toimia aluksi esimerkiksi lääkärin roolissa ja myöhemmin kiertää potilaaksi esittämään mielipiteitä täysin toisesta näkökulmasta. Tämä avartaa ajattelua ja auttaa huomaamaan valitusta aiheesta jotain uutta. Yhtä tärkeää kuin esittää ja perustella omia ajatuksia, on myös kuunnella ja arvostaa toisten mielipiteitä. Keskustelun jälkeen kerätään syntyneet ajatukset. Saadaanko keskustelun perusteella aikaiseksi design brief eli tehtävänanto tulevaan suunnittelutyöhön?