Siirry sisältöön

Menetelmä

Esineanalyysi

Uteliaisuus

Muotoiluprosessin aluksi on hyvä tutustua lasten ja nuorten omaan esineympäristöön kokemuksellisesti ja keskustella syntyneistä ajatuksista. Suhde esineisiin muodostuu tunteiden ja tavoitteellisen toiminnan kautta. Muotoilukasvatus tarjoaa lapsilähtöisen toimintamallin ja heti alusta asti on tärkeää rohkaista lapsia ja nuoria luottamaan omaan kokemukseen. Miltä luokka näyttää, kun kuljemme siellä tarkkaillen tilan kalusteita, työvälineitä, kantovälineitä..? Herätellään aisteja, opetellaan näkemään tuotteita, tunnustelemaan ja käyttämään niitä. Esitetään kysymyksiä, etsitään ja luodaan vastauksia. Muistetaan, että kaikkeen ei ole oikeaa tai väärää vastausta.

Tilaan voidaan myös kerätä erilaisia esineitä – niin käyttöesineitä kuin koristeitakin, massatuotantoa ja designklassikoita, käytännöllisiä ja epäkäytännöllisiä, esineitä eri kulttuureista tai eri aikakausilta. Keskustelua voidaan käydä pienryhmissä ja lopuksi syntyneet ajatukset jaetaan yhdessä. Kysymyksillä ohjaaja voi johdatella keskustelua haluttuun suuntaan. Missä tilanteessa tuotetta käytetään? Kuka sen on suunnitellut, missä ja mistä materiaalista se on valmistettu? Millainen tuotteen elinkaari on? Tekisinkö minä jotain toisin?