Siirry sisältöön

Menetelmä

Haastattelu ja/tai havainnointi

Uteliaisuus

Aiheen tutkimiseksi voidaan suunnitteluongelmaan paneutua haastattelemalla käyttäjiä, tai jos on valittu tietty käyttäjäryhmä, siihen kuuluvia. Haastattelemalla valmistajia tai tuotteen myyjiä saadaan myös paljon hyödyllistä tietoa. Haastattelun avuksi voidaan laatia kysymyksiä esimerkiksi äidinkielen tunnilla. Kysymysten olisi hyvä olla neutraaleja, niin etteivät ne johdattele vastauksia tiettyyn suuntaan.

Olemassa olevien tuotteiden käyttöä voidaan myös havainnoida itse kokeilemalla tai seuraamalla tosielämän tilanteita. Muistiinpanot on mahdollista tehdä paitsi kirjoittaen, myös piirtäen, kuvaamalla tai videoiden. Tässä kohtaa on siis mahdollista sisällyttää teknologiaa osaksi prosessia, mikä usein helpottaa ja nopeuttaa ongelman esiintuomista ja määrittelyä.