Siirry sisältöön

Menetelmä

Haastattelu

Empatia

Haastattelun avulla voidaan kerätä tietoa siitä, miten asiat ovat tällä hetkellä tai saada näkökulmaa havaintoihin. Haastatteluun on tärkeää ottaa mukaan monipuolisesti asiaan liittyvät tahot. Haastattelu tulee suunnitella hyvin.

Oppilaiden kanssa on hyvä ensin yhdessä miettiä, mitä asioita haastattelun avulla halutaan selvittää, ja muotoilla kysymykset yhdessä. Hyvässä haastattelussa:

  • kysymykset ovat avoimia
  • kysymykset eivät johdattele haastateltavaa
  • luodaan skenaarioita, joihin voi syventyä (esimerkiksi autetaan haastateltavaa kuvittelemaan haastatteluaiheeseen liittyvä tilanne ”olet koetilanteessa luokassa” ja esitetään kysymyksiä vasta sen jälkeen).
  • kuunnellaan tarkalla korvalla: annetaan haastateltavalle tilaa viedä keskustelua eteenpäin.

Haastattelussa pyritään syventymään yhdessä haastateltavan kanssa tutkittavaan asiaan.

Haastattelu on erinomainen tutkimusmenetelmä. Jos kysymyksiä ei ole muotoiltu neutraaleiksi tai haastattelun kohderyhmä on valittu väärin perustein, voi haastattelusta saatu tieto viedä työskentelyä väärään suuntaan. Haastattelukysymysten testaus oman ryhmän sisällä ja palautteen saaminen auttavat parantamaan kysymyksiä. Haastattelun kuvaaminen tai äänen tallentaminen tekee sen tulosten käsittelemisestä rikkaampaa.

Haastattelumenetelmä on toimiva tapa saada tietoa myös testausvaiheessa, jolloin haastateltavana voi olla käyttäjät.