Siirry sisältöön

Menetelmä

Ideameri

Ideointi

Harjoitus tehdään aikaisemmin esille nousseista teemoista. Valitaan yksi epäkohta tai kehityskohde.

  1. Ensin jokainen ideoi kahdeksan minuutin ajan itsekseen: jokainen keksii kaksikymmentä ideaa. Ideat kirjoitetaan lapuille ja esitellään muille. Tässä vaiheessa on tärkeää, että ohjaaja korostaa määrän merkitystä ja muistuttaa, että huonoja ideoita ei ole.
  2. Seuraavaksi jokainen poimii pöydältä jonkun toisen idean ja keksii siitä uuden idean. Uusia ideoita keksitään jälleen kaksikymmentä kappaletta jokainen omalle lapulleen, ja aikaa on jälleen kahdeksan minuuttia.
  3. Lopuksi kerätään kaikki ideat yhteen ja pohditaan yhdessä, mitkä ideat liittyvät toisiinsa.

Ryhmitellään ideat.