Siirry sisältöön

Menetelmä

Jana

Arviointi

Huoneen lattialle kuvitellaan jana, jonka on oltava niin pitkä, että kaikki osallistujat mahtuvat seisomaan sen päällä. Janan päät voivat olla ”kyllä” – ”ei” tai ”erittäin hyvä – erittäin huono” ja keskellä on vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Janaa voi käyttää myös asteikkona ”paljon” ja ”vähän” sekä numeroiden janan eri kohdat ”0-1-2-3-4-5”, tms. Janan eri päissä voi olla myös väittämät. Ohjaaja esittää kysymyksen. Kukin osallistuja asettuu janalle, omaa näkemystään vastaavaan kohtaan. Jutellaan lähellä olevan henkilön kanssa omista ajatuksista liittyen aiheeseen, ja lopuksi nostetaan janan eri kohdilta yhteiseen keskusteluun aiheita, joita edellä käytiin.