Siirry sisältöön

Menetelmä

Kollektiivinen muistelu ja tarinaviiva

Arviointi

Muotoilujakson yhteisarviointi voidaan toteuttaa tarinaviivaa käyttäen. Kollektiivinen muistelu ja tarinaviiva –arviointimenetelmän tarkoituksena on kartoittaa ja tarkastella projektin tilannetta jälkeenpäin tietyltä ajanjaksolta. Kollektiivinen muistelu auttaa näkemään kokonaisuuden: mitä kaikkea ajanjaksolla on tapahtunut, kuka tehnyt mitäkin ja minkälaisia syyseuraus-suhteita eri tilanteista tai tapahtumista löytyy. Kollektiivisen muistelun tuloksena syntyy tarinaviiva, jota tarkastelemalla pystyy näkemään asioiden ja tilanteiden kehittymisen eri vaiheet suunnitelmista toteutukseen.

Merkittävät tapahtumat

Tarkastellaan muotoilujakson aikaista toimintaa ja tapahtumia. Jokainen miettii aluksi itsekseen ajanjakson merkittäviä tapahtumia ja kirjoittaa nämä (jokaisen tapahtuman erilliselle) tarralapuille. Seuraavaksi tarralaput kiinnitetään seinälle tarinaviivalle. Tarinaviiva on esimerkiksi liitutaululle tai fäpeille piirretty aikajana, jossa kuvataan tarkastelun kohteena olevaa ajanjaksoa. Samalla kun osallistujat kiinnittävät lappuja aikajanalle, he kertovat tunnelmiaan ja taustoja lapuille kirjaamistaan asioista yksi kerrallaan. Samalla keskustellaan yhdessä tapahtumien kehittymisestä aikajanalla.

Positiiviset ja negatiiviset tapahtumat

Kokonaistarkastelun jälkeen siirrytään arviointiin. Jokaiselle osallistujalle annetaan kolme vihreää ja kolme punaista lappua, joihin kirjataan kaikista tarinaviivalle kiinnitetyistä lapuista positiivisimmat (vihreä) ja negatiivisimmat (punainen) tapahtumat. Ryhmässä käydään keskustelua esille tulleista tapahtumista. (mukailtu: www.jelli.fi)