Siirry sisältöön

Menetelmä

Oppimisprosessi

Arviointi

Tarvikkeet:
-muotoiluprosessikuva
-A3-paperia
-kyniä

On tärkeää tuoda näkyville, mitä muotoiluprosessin aikana on opittu. Arviointiin otetaan avuksi kuva muotoiluprosessista. Toimitaan pienryhmissä. Opettaja heijastaa prosessikaavion oppilaiden nähtäville. A3-kokoisille papereille kirjoitetaan otsikot: ongelma, empatia, ideointi, luonnostelu, prototyyppi, testaus, jatkokehittely ja lanseeraus. Paperit asetellaan pulpeteille pitkin luokkaa. Pienryhmät valitsevat yhden paperin, ja kirjaavat siihen, mitä juuri otsikon nimeämässä vaiheessa opittiin. Kun kirjaaminen on tehty, siirrytään pienryhmänä seuraavaan paperiin kirjaamaan opitut asiat. Sitä mukaa, kun ryhmiä käy pisteillä, papereihin tulee lisää opittuja asioita näkyväksi. Lopuksi paperit käydään yhdessä läpi keskustellen yhdessä tehdystä matkasta. Olennaista on keskustella myös siitä, miten muotoiluprosessia voi hyödyntää myös muussakin oppimisessa ja ongelmanratkaisussa.