Siirry sisältöön

Menetelmä

Muotoilutoimisto

Empatia

Muotoiluprosessin aiheeseen voidaan eläytyä leikkimällä muotoilutoimistoa draamakasvatuksen keinoin. Aiheeseen voi paneutua myös ainekirjoituksella. Näin muotoiluprosessia voidaan viedä eteenpäin esimerkiksi äidinkielen tunnilla. Mitä uusia ajatuksia syntyy, kun tilanne näytellään? Voidaan laatia yksi näytelmä tai tehdä esitykset pienissä ryhmissä ja koota näytelmäharjoituksista saadut ajatukset tunnin lopussa. Itse koettuna voi syntyä uusia ajatuksia tutustakin aiheesta. Esiin nousseet ajatukset toimivat pohjana ideoinnille. Ne kannattaa kirjata ylös.