Siirry sisältöön

Menetelmä

Museovierailu

Empatia

Minkä tahansa kulttuurikohteen tai museon tarkasteleminen palvelumuotoilun näkökulmasta on kiinnostavaa, esimerkiksi tarkastelu erilaisten käyttäjien näkökulmasta.

Hyvä paikka havainnointiin on valtakunnallinen muotoilun erikoismuseo Designmuseo Helsingissä. Designmuseon kokoelmaan voi tutustua myös verkossa. Designmuseossa tehdään tutkimusta, seurataan tiiviisti, mitä muotoilussa tapahtuu juuri nyt ja etsitään uudenlaisia tapoja ymmärtää ja tulkita muotoilua. Erityisen hyviä uusia tulkintoja muotoilusta tekevät lapset ja nuoret.

Designmuseossa voi ihmetellä, tarkkailla, havainnoida ja vaikkapa laskea, miten monta erilaista tuolia, laitetta tai astiaa museosta löytyy. Havaintojen perusteella voi rakentaa oman reitin, jossa voi rauhassa kysyä ja keskustella havainnoinnin pohjalta siitä, mitä muotoilu on/voi olla ja minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää.

Museossa voi lisäksi miettiä, minkälaisia palveluita museo tuottaa ja mitä näitä kehitettäessä on otettava huomioon. Empatiaa työkaluna käyttäen voidaan eläytyä museon eri käyttäjäryhmiin. Miltä näyttely näyttää pienen lapsen näkökulmasta? Miten pyörätuolissa liikkuva pääsee kulkemaan näyttelysaleissa? Onko museo saavutettava näkövammaiselle? Eläytymisen jälkeen voidaan keskustella havainnoista ja pohtia, miten käyttäjäkokemusta voisi parantaa. Designmuseossa kehitetään suomalaista muotoilukasvatusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Museossa on aina runsaasti tarjontaa kouluille. Tutustu museoon itsenäisesti, kulje oppaan kanssa tai työskentele työpajassa. Lisätietoa Opi ja koe Designmuseo: www.designmuseum.fi