Siirry sisältöön

Menetelmä

Ristiinkehittely

Jatkokehittely

Jos kaksi ryhmää on tehnyt erillisiä projekteja, he voivat tutustua toistensa projekteihin ja jatkokehitellä niitä ristiin. Jatkokehittelyä voidaan tehdä paritehtävänä, jossa jokainen pari tekee saadun palautteen perusteella kolme erilaista muunnosta konseptista. Tehtävän voi tehdä myös ryhmässä:

  1. Tehtävän aluksi kummassakin ryhmässä muodostetaan pareja, jotka esittäytyvät toisen ryhmän pareille. Näin muodostuu neljän oppilaan ryhmiä, joissa on kaksi oppilasta kummastakin ryhmästä.
  2. Parit esittelevät toisilleen omat projektinsa ja kertovat saadusta palautteesta.
  3. Sen jälkeen kumpikin pari tekee toisen projektista kolme erilaista muunnosta, jossa otetaan huomioon saatu palaute.
  4. Neljän ryhmässä esitellään muunnokset ja keskustellaan niistä yhdessä, sen jälkeen ne voidaan esittää myös muulle ryhmälle.