Siirry sisältöön

Menetelmä

SWOT

Uteliaisuus

Suunnitteluongelmaa voidaan tutkia ja kehittää SWOT-analyysin avulla. Siinä valitusta aiheesta, tuotteesta tai vaikka kilpailijoista, etsitään sisäisiä vahvuuksia (s=strengths) ja heikkouksia (w=weaknesses) sekä ulkoisia mahdollisuuksia (o=opportunities) ja uhkia (t=threats). Analyysi on siis saanut nimensä englannin kielisten sanojen alkukirjaimista. Muodostetaan nelikenttä, jonka vasempaan reunaan kerätään positiiviset asiat ja oikealle negatiiviset. SWOT-analyysin avulla löydetään haasteita, joita lähdetään ratkaisemaan. Mietitään, kuinka heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi ja kuinka uhkat vältetään.

Suunnitteluongelmaa voidaan tutkia luokassa monipuolisesti, kun aiheeseen paneudutaan ryhmittäin hieman eri näkökulmista. Kerätyt havainnot jaetaan yhteisesti ja tehtyjä huomioita on kaikkien lupa käyttää hyväksi tulevassa ideointityössä.