Siirry sisältöön

Menetelmä

SWOT

Empatia

SWOT-analyysi toimii hyvänä työkaluna suunnitteluprosessissa. Sen avulla kerätään tietoa suunnittelukohteesta ja etsitään vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä. Menetelmän avulla selviää kouluun liittyvän suunnittelukohteen nykytila ja samalla päästään visioimaan tulevaisuutta. Ideana on, että heikkoudet käännetään analyysin aikana mahdollisuuksiksi. Käytännössä tutkitaan ja kartoitetaan esimerkiksi koulutilojen käyttöä, välituntien käytäntöjä, urheiluväineiden varastointia ja niin edelleen.

SWOT-analyysi toteutetaan perinteisesti kirjaamalla nelikenttään havainnoinnin kohteena olevan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Palvelumuotoilujaksolla Kouluruoka rokkaa SWOT-analyysissa käytettiin sanojen sijaan symbolikuvia, jotka etenkin pienten oppilaiden oli helpompi ymmärtää. Nelikenttään voi siis piirtää vahvuuksille esimerkiksi auringonpaisteen, heikkouksille sadepilvet, mahdollisuuksille puolipilvisen sää ja uhkille ukkosen salamat. Oppilaat kirjaavat omat havaintonsa lappuihin yksi kerrallaan ja kiinnittävät ne yhteiseen suureen nelikenttään.

 

MUITA TAPOJA KÄYTTÄÄ EMPATIAA TYÖKALUNA OVAT ESIMERKIKSI

  • luokkien vaihto: vaihdetaan luokkatiloja toisen luokan kanssa määräajaksi.
  • eläytyminen kirjoitetun materiaalin kautta: kerätään tietoa kirjallisista lähteistä ja koetaan se oman toiminnan kautta esimerkiksi tekemällä eri maiden ruokia, pukeutumalla roolihahmoihin tai eri aikakausien tai kulttuurien asusteisiin.
  • eri käyttäjäryhmiin eläytyminen: peitetään esimerkiksi silmät, jos halutaan eläytyä näkörajoitteisen arkeen, puetaan päälle liikkumista hidastavia asioita, jos halutaan eläytyä vanhusten elämään, liikutaan kyykyssä, kun eläydytään pienten lasten näkökulmaan, mietitään kouluun tuloa uuden oppilaan tai kieltä taitamattoman kävijän näkökulmasta ja niin edelleen.