Siirry sisältöön

Menetelmä

Systeemikartta

Ideointi

Systeemikartta on visuaalinen kuvaus siitä, miten palvelu tai järjestelmä toimii. Systeemikartan voi rakentaa joko olemassa olevasta tai suunnitteluvaiheessa olevasta palvelusta tai ilmiöstä.

Systeemikartan rakentaminen aloitetaan tunnistamalla kaikki eri toimijat ja tapahtumat, jotka liittyvät tutkittavaan kohteeseen. Toimijat piirretään paperille tai taululle ja toimijoiden väliin piirretään nuolia ja kirjoitetaan, mitä toimijoiden välillä tapahtuu.

Systeemikartan tekemisessä on tärkeää rajata se, mitä halutaan kuvata. Liian laajan systeemikartan tekeminen on työlästä ja saattaa häiritä ratkaisun löytymistä.

Systeemikartta askel askeleelta:

Esimerkki systeemikartasta
  1. Valitaan tietty tarkastelun kohde/ilmiö.
  2. Määritellään toimijat.
  3. Määritellään tapahtumat.
  4. Piirretään tapahtumat toimijoiden välille.