Siirry sisältöön

Menetelmä

Viisi kertaa miksi

Ideointi

Viisi kertaa miksi on menetelmä, jossa pyritään miksi-kysymyksen avulla pääsemään tutkittavan aiheen käsittelyssä syvemmälle syy-seuraussuhteiden löytämisessä. Menetelmä on kehitetty alun perin teollisuuden tarpeisiin, mutta se on nykyään laajamittaisesti käytössä eri aloilla.

Viisi kertaa miksi toimii siten, että kysytään ongelmasta ensimmäisenä mieleen tuleva kysymys henkilöltä, jolle ongelma on jollakin tavalla tuttu. Esimerkiksi: ”Miksi koulun ruokalassa on meluisaa?” Kun haastateltava on vastannut, häneltä kysytään uudestaan miksi yhteensä viisi kertaa. Seuraavan miksi-kysymyksen on kuitenkin aina liityttävä edelliseen vastaukseen.

Tekniikkaa voi käyttää myös selvittämään tarkemmin jonkin käyttäjäryhmän arvomaailmaa tai motiiveja.

Menetelmä toteutetaan pareittain. Valitaan ensin yksi havainto. Sen jälkeen toinen kysyy parilta viisi kertaa, miksi havainto on siten, miten se on.

ESIMERKKI:

Havainto: Naulakoilla on ruuhkaa ja ahdasta välituntien loputtua.
Miksi naulakoilla on ruuhkaa ja ahdasta? – Koska kaikki tulevat sisälle yhtä aikaa.
Miksi? – Koska oppitunnit alkavat kaikilla samaan aikaan.
Miksi? – Koska se on työjärjestyksellisesti helpointa toteuttaa siten.
Miksi? jne..
Viidennen vastauksen ratkaisuksi keksitään yhdessä kaksikymmentä ideaa: ”Miten voitaisiin ratkaista…?”