Siirry sisältöön

Jätevuoret pienemmiksi

Luokka-aste: 4 lk
Alakylän koulu, Seinäjoki
Opettaja Henna Kangas

Kesto: yksi kuukausi, yhteensä noin 30 h
Oppiaineet: äidinkieli, ympäristöoppi, kuvataide, yhteiskuntaoppi

 

Olin todella yllättynyt, kuinka aihe tempaisi neljäsluokkalaiset mukaansa ja kuinka hienoja yhteiskunnallisia ajatuksia, mielipiteitä heillä oli. Loppujen lopuksi se, mitä lopputyönä valmistui, ei ollut niin tärkeää, kuin tekemämme matka. Ja nyt oikeasti voin sanoa näin!

Oli hienoa nähdä, miten oppilaiden asenteet muuttuivat ja kuinka he yrittivät muuttaa myös vanhempiensa asenteita. Kuulin vanhemmilta, kuinka lapsi oli opastanut ruuan valinnassa ympäristöystävällisen pakkauksen mukaan tai ettei muovia saisi laittaa roskikseen, vaan viedä keirrätykseen. Yksi oppilas oli kauhistellut kotona, miten paljon he ostavatkaan pullovettä! Yksi oppilas oli kaupan kassajonossa laskenut, kuinka moni osti muovipussin. Kotona oli pitänyt laittaa kauppakassi eteiseen roikkumaan, että sen muistaa ottaa mukaan!

Kaiken kaikkiaan voin todeta, että projekti oli onnistunut. Luokassa oli valtava tekemisen meininki ja innostuneisuus! Oppilaat oikein janosivat tietoa. Näyttely luokassa oli menestys! Opettajat sekä muut kolun oppilaat oppivat asioita ja olivat häkeltyneitä mokkitöiden monipuolisuudesta ja tekijöiden innostuneisuudesta sekä muovitietoisuudesta!

Seinäjoen Alakylän koululla toteutunut monialainen oppimiskokonaisuus Kestävän kehityksen hengessä: Jätevuoret pienemmiksi tarttui ajankohtaiseen ympäristöhaasteeseen, muoviin valtamerissä. Oppimisen lähtökohtana käytettiin oppilaiden lähiympäristöä, kotia ja koulua. Työskentelyrunkona toimi muotoiluprosessi, jonka askelmia (uteliaisuus, empatia, ideointi, luonnostelu, prototyyppi ja testaus) oppimiskokonaisuudessa seurattiin. Aluksi lähiympäristön muoviesineitä listattiin, kategorisoitiin ja itse materiaalia tarkasteltiin tutkivan oppimisen hengessä. Aiheeseen liittyvää tietoa haettiin lehdistä. Seudun vaateompelijoiden vierailulla tutustuttiin suunnittelutyöhön materiaalin näkökulmasta. Tutkimusta seurasivat ongelmanratkaisutehtävät uusiomuovituotteen suunnittelu ja roskaamiseen puuttuminen. Ideoita syntyi muun muassa kynänpidikkeestä ja uudenlaisesta säilyttimestä. Ideat vietiin kohti valmista tuotetta rakentamalla hahmomalli. Kolmiulotteisen mallin avulla idea sai konkreettisen muodon, jonka perusteella se hahmottuu paremmin myös muille, sitä voi kokeilla ja testata. Roskaamisen ongelmasta kerättiin tietoa havainnoimalla toimintaa koululla. Empaattisen ymmärryksen lisääntyminen laajensi ymmärrystä ongelmasta. Syntyi konkreettisia ideoita roskaamisen vähentämiseen lähiympäristössä, kuten aiheeseen liittyvän tiedon jakaminen, roska-astioiden lisääminen ja niiden muotoilun parantaminen. Ratkaisuina roskaajalle laadittiin kirjeitä, annettiin neuvoja, jaettiin faktaa ja vaikutettiin.  Jokaiseen luokkaan saatiin isommat paperiroskikset, jotka haastettiin tuunaamaan houkutteleviksi.

Opettajan mukaan monimutkaiseen ongelmaan tarttuminen muotoilun avulla toi hyviä tuloksia. Muotoiluprosessin hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa jäsensi ja teki näkyväksi oppimisprosessia. Ajankohtainen omaan ympäristöön vaikuttamiseen liittyvä aihe ja monipuoliset työtavat innostivat oppilaita. Tehdyn työn esittäminen ja lanseeraus toi kokonaisuuden koko koulun yhteiseksi asiaksi.

Uteliaisuus

4H-yhdistyksen vierailijan jäteasiainfo: Mitä, miten ja missä kierrätetään? Miten jätettä voidaan vähentää? Miksi jätettä tulee vähentää? Oppilaat kiinnostuivat erityisesti valtamerien muoveista. Heille nousi monenlaisia kysymyksiä muoveista valtamerissä.

Ongelma

Oppilaat valitsivat ratkaistavaksi ongelmakseen Miten muovin ja muun jätteen määrää voi vähentää? Samalla he halusivat pohtia, mihin muovia käytetään ja mistä muovia saadaan.

Haastattelu ja kollaasi Sedun vaateompelijoiden kanssa.
Kotitehtävä: Havainnointi kotona ja koulussa, mitä muovisia esineitä löytyy.
Luokiteltiin löytyneitä muoviesineitä.
Tutustuttiin muoviin materiaalina, miten kangas, jossa on muovia, palaa /miksi muovia käytetään kankaissa. Lisäksi haettiin tietoa lehdistä, ajankohtaisia uutisia muoviin ja jätteisiin liittyen.
Tehtiin opiskelijoiden kanssa muovista vaate.

Empatia

Haastattelu (vanhemmat, koulun oppilaat ja muu henkilökunta, Sedun opiskelijat): Mitä kierrätät Miksi kierrätät? Mitä jätettä syntyy eniten? Onko kierrättäminen helppoa? Mihin muovia käytetään
Varjostaminen: Koulussa ja kotona.
Valokuvauskävely: Bongaa roska!
Eläytyminen: Roolikorttien avulla eläydytään eri ikäisiin ja muutenkin erilaisiin  kuluttajiin. Kuka roskaa , kuka kierrättää, kuka säästää, kuka tuhlaa?
Kirjoita kirje roskaajalle: Anna ohjeita. Vaikuta. Kerro faktoja.
Arviointi: itsearviointi

Ideointia

Ideameri: Miten jätteen määrää vähennetään?
Kotitehtävät: Miten roskat saisi paremmin roskikseen? Mikä auttaisi, ettei roskia heitettäisi luontoon? Parhaat ideat esille koulun ilmoitustaululle, jonne muut oppilaat saavat kommentoida tai jopa ehdottaa omaa ideaa.
Kartoitus olemassa olevista ratkaisuista, mm. design-tuotteet vs kertakäyttöesineet.
Kotitehtävä: Listaa/kuvaa kotoa löytyviä turhia esineitä. Mistä turhista esineistä eli turhakkeista voisit luopua?
Arviointi: itsearvionti/ryhmätyöskentelytaitojen arviointi
Kotitehtävä: Miten vähennetään roskien määrää ympäristössä?
Listataan ideat.

Prototyyppi

Syntyneitä ideoita jatkokehitetään ja valitaan parhaat lähestymistavat.
Arviointi: vertaisarviointi ryhmien kesken (rakentava palaute)

Testaus

Prototyypit laitetaan esille testaukseen.
Testataan roolileikin avulla.
Haastatellaan ja otetaan palaute oikeilta käyttäjiltä.
Arviointi: Skilli-arviointiohjelmalla (laaja-alaiset taidot)

Lanseeraus

Näyttely koko koululle ja kunnan koulujen Toripäivänä. Kehitettiin mm. Puhuva roskis, Bongaa roska -appi, kilpailu yhteistyössä alueen jätehuollon kanssa, tietovisa lapsille ja tietovisa aikuisille, muovin määrän tuotteessa kertova appi, vaatemallisto kierrätettävästä muovista.

Toteutus: 25 neljännen luokan oppilasta

Osaamisen osoittaminen

  • kotitehtävien tekeminen
  • tunnille osallistuminen
  • itse/vertausarvioinnit eri vaiheissa
  • diplomityö: kirjoitelma siitä, mitä tein ja opin, sekä oma mielipide aiheesta
  • oppimispäiväkirja koko prosessin ajan kuvaten ja kirjoittaen
  • portfolio

Vanhemmilta palautetta: Kriittiset kuluttajat, älä osta sitä, ympäristön huomioiminen jatkuvasti (roskisten ympäristö likainen jne..), muovipussien laskemista kaupassa/kangaspussien käyttö.