Siirry sisältöön

Korttelipihat paremmiksi

Korttelipihojen historiaa ja unelmia tulevasta.

Luokka-aste: 5 lk
Snellmanin ala-aste, Helsinki
Opettaja Kaisa Larste

Kesto: yksi kuukausi, yhteensä noin 30 h
Oppiaineet: kuvataide, ympäristöoppi, historia, matematiikka

Snellmanin ala-asteella toteutunut monialainen oppimiskokonaisuus Korttelipihat paremmiksi, asukkaiden iloksi –projekti käynnistyi suunnitteluongelmasta, jossa etsittiin ratkaisuja siihen, miten tehdä korttelipihoista hyviä ja viihtyisiä. Yhteistyötä tehtiin palvelusuunnittelija Ulla Holman kanssa. Holma kuului Punavuoren asukkaista koostuneeseen aktiivien ryhmään, joka oli perustettu alueen viihtyisyyden parantamiseksi. Projekti oli osa laajempaa korttelipihojen parantamiseen pyrkivää toimintaa. Ryhmän tavoitteena on osallistaa alueen lapsia projektiin.

”Olemme oppineet tosi paljon pihojen historiasta ja arkkitehdin työstä. Aiomme illalla kertoa näyttelyyn tuleville vanhemmille, että tarvitsemme itsekin paremmat pihat.”

Snellmanin ala-asteen 5. luokkalaiset osallistuvat projektiin tekemällä lukuvuoden toisen mokin tällä aiheella. Aluksi tehtiin unelmaideointia ryhmissä, siitä minkälaisia unelmien korttelipihat voisivat olla. Aiheesta saatiin lisätietoa tekemällä vierailuja lasten omilla sisäpihoilla ja valokuvaamalla niitä. Pihan erilaisista käyttäjistä haettiin tietoa ja harjoitettiin eläytymistä erilaisten pihojen käyttäjien rooleihin draaman avulla. Omien kotitalojen historiasta haettiin tietoa ja tehtiin kirjoitelmia. Yhtenä näkökulmana oli kaupunkiluonnon tutkiminen. Lopulta pienryhmissä tehtiin suunnitelmia uudenlaisista korttelipihoista maalaten ja rakennellen. Työstä kirjoitettiin raportit ja koottiin näyttely. Keväällä 2018 projektin puitteissa syntyneitä pienoismalleja, tutkimuksia ja havainnekuvia nähtiin näyttelynä koulun tiloissa. Näyttely esiteltiin lisäksi Designmuseon työpajatila Studiossa 12.6-31.8.2018.

Snellmanin ala-asteen viidesluokkalaiset suunnittelivat unelmiensa sisäpihoja ja näin saatiin tietoa koululaisten toiveista. Projekti hyödynsi koulun ulkopuolista asiantuntijuutta, ja mukana toteutuksessa olivat myös alueen korttelipiha-aktivistit, arkkitehti ja palvelumuotoilija.

Uteliaisuus

Oppilaat tutustuivat lähiseudun korttelipihoihin. Pihoja tutkittiin, havainnoitiin ja valokuvattiin. Lähiympäristö muuttui kiinnostavaksi oppimisympäristöksi.

Ongelma

Korttelipihoja haluttiin elävöittää suunnittelun avulla. Lähdettiin selvittämään mikälaisella pihalla mahdollisimman moni pihan käyttäjistä viihtyisi.

Empatia

Pihojen käyttäjistä haettiin tietoa. Tehtiin empatiaharjoitus, jossa eläydyttiin erilaisiin pihan käyttäjiin draaman avulla. Talojen historiasta haettiin tietoa.

Ideointi

Ryhmissä tehtiin unelmointia uudenlaisista ratkaisuista pihoille.

Luonnostelu

Tehtiin omiin ideoihin perustuvia piirrustuksia ja maalauksia.

Testaus

Ideoita testattiin rakentamalla pienryhmissä syntyneisiin ideoihin perustuvia pienoismalleja.

Jatkokehittely

Töistä kirjoitettiin raportit, joita työstäessä ideat vielä kehittyivät.

Lanseeraus

Keväällä 2018 projektin puitteissa syntyneitä pienoismalleja, tutkimuksia ja havainnekuvia nähtiin näyttelynä koulun tiloissa. Näyttely esiteltiin lisäksi Designmuseon työpajatila Studiossa 12.6-31.8.2018.