Siirry sisältöön

Muoti- ja muotoilujakso LOGO

Luokka-aste: 5 lk
Karamzinin koulu, Espoo
Opettajat Nina Mattila ja Samuli Hyyryläinen

Kesto: 10 x 2 h (4 h kuvataide, 16 h käsityö)
Oppiaineet: kuvataide, käsityö, L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen (oman prosessin hallinta), L3 monilukutaito (kuvat, viestit), L5 tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (3D-suunnittelu, raportti)

Espoon Karamzinin koulun monialainen projekti LOGO- muoti- ja muotoilujakso yhdisti taito- ja taideaineita. Mukana oppiaineina olivat käsityö ja kuvataide. Jakson aikana jokainen oppilas suunnitteli itselleen oman persoonallisen logon. Suunnitelma toteutettiin kaksiulotteisena visualisoimalla ja kolmiulotteisesti 3D-tulostimella. Suunnitelmia työstettiin lisäksi monimateriaalisesti painamalla kankaanpainantakuvioita vaatteisiin ja työstämällä logoa teknisen työn tekniikoilla.

Projektin eteneminen:

LOGO-projekti käynnistettiin Karamzinin koulussa talviloman jälkeen. Siihen osallistui kaikki koulun 5. luokat. Arviolta projektissa oli mukana 72 oppilasta ja 5 opettajaa.

Ensimmäisellä opetuskerralla tutustuttiin monipuolisesti logoihin, merkkeihin ja tunnuksiin. Oppilaiden kanssa käytiin läpi logojen, merkkien ja tunnusten merkityksiä hyödyntämällä Muotoiloa-kirjan aiheeseen liittyvää aineistoa. Haluttiin erityisesti herättää oppilaiden uteliaisuuden ja innostuksen logoihin, johon toimi hyvin pelillinen Kahoot-kysely erilaisista logoista. Yhteistä keskustelua käytiin laajemmin logon sanomasta, muodon tärkeydestä ja värien merkityksestä.

Oman logon piirtäminen käynnistettiin osallistavalla nopean piirtämisen tekniikalla, jossa piirrettiin logoa ensin yhden minuutin ajan. Sen jälkeen vaihdettiin paperia vieruskaverin kanssa ja lähdettiin täydentämään toisen ideaa. Kierto jatkui tästä edelleen. Lämmittelytehtävän jälkeen lähdettiin luonnostelemaan piirtämällä omaa logoa. Käytössä oli osallistavan arvioinnin menetelmiä, jolloin oppilaat antoivat myös toisilleen palautetta suunnitelmista ja innostivat näin toisiin eteenpäin projektissa.

Seuraavalla opetuskerralla kuvataiteen tunnilla jatkettiin luonnosten pohjalta oman logon työstämistä. Opetus tuli graafisen suunnittelun ja kolmiulotteisen muotoilun perustaitoja. Käsitöissä harjoiteltiin 3D-mallintamaan omaa logoa. Aloitettiin suunnittelemaan myös tuotetta, johon oppilas halusi logon sijoittaa.

Prototyyppivaiheessa tehtiin erilaisia kokeiluja ja harjoituksia. Päästiin tekemään käytännön kokeilemalla kehittämistä ja ongelmanratkaisua, kun 3D-tulostaessa havaittiin tiedostoissa mitoitusongelmia. Näitä ratkottiin palaamalla uudestaan 3D-suunnittelun pariin. Muutamat oppilaat myös kokeilivat tuotoksiaan eri koossa ja muodoissa.

Kankaanpainantaa tehtiin myös kokeilujen avulla. Kokeiluja tehtiin ja menetelmiä työstettiin, kunnes työ tuotti toivottuja lopputuloksia. Välillä myös ommeltiin vaatteita, joihin logot sijoitettiin. Työskentelyn tuloksina syntyi muun muassa oppilaisen itse ompelemia ja logoilla stailattuja tuotteita, kuten pipoja ja shortseja

Teknisissä töissä työstettiin 3D-tulostettuja logoja valmiiksi. Viimeisteltyjä lopputuloksia saatiin aikaan hiomalla, viimeistelemällä ja maalaamalla tuotteita. Logoa työstettiin myös erilaisista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin, kuten puuhun. Puutarjotinta koristi polttopiirtimellä toteutettu logo, joka personoi tuotteen.

Arviointi tehtiin Classroomiin, jossa jokainen oppilas arvioi omaa työskentelyprosessiaan ja antoi palautetta myös kaverille. Lisäksi töitä tarkasteltiin yhdessä. Loppupalautteen lisäksi mukana oli jatkuva arviointi, kun opettajat antoivat oppilaille kirjallista ja suullista palautetta koko projektin aikana.

Projekti oli onnistunut ja jotkut oppilaat innostuivat tosissaan suunnittelu- ja muotoilutehtävistä. Toiset oppilaat eivät niissä päässeet kovin paljon tavanomaisia ratkaisuja pidemmälle. Minimitavoitteena oli, että kaikki saavat tulostettua ainakin 3D-version logostaan. Siihen päästiin 95%, mikä on tällaisessa projektissa hyvä tulos. Joka tapauksessa kaikki oppilaat oppivat monenlaista suunnittelua ja pääsivät jyvälle siitä, mitä muotoilu tarkoittaa.

Uteliaisuus

Tutustuttiin monipuolisesti logoihin, merkkeihin ja tunnuksiin. Tehtiin Kahoot-kysely logoista.

Ongelma

Tehtävä oli suunnitella oma persoonallinen logo ja selvittää sen käyttömahdollisuudet soveltaen suunnitelmaa pehmeisiin ja koviin materiaaleihin.

Empatia

Pohdittiin minkälainen logo ja visuaalinen ilme kertoo minkälainen minä olen.

Ideointi

Ideoita tehtiin nopean piirtämisen tekniikalla.

Luonnostelu

Tehtiin omaa luonnostelua, johon saatiin sparrausta kavereilta.

Testaus

3D-mallinttiin omaa logoa. Prototyyppivaiheessa tehtiin erilaisia kokeiluja ja harjoituksia. Kankaanpainantaa tehtiin myös kokeilujen avulla.

Jatkokehittely

3D-tulostaessa havaittiin tiedostoissa mitoitusongelmia. Näitä ratkottiin palaamalla 3D-mallintamiseen. Kankaanpainannan kokeiluja tehtiin, kunnes työ tuotti toivottuja lopputuloksia.

Lanseeraus

Valmiita töitä tarkasteltiin yhdessä ja niistä annettiin vertaispalaute. Töitä myös valokuvattiin.