Siirry sisältöön

Nya lärmiljöer inom ramen för kurs Ko2

Tölö gymnasium
Projekt: Nya lärmiljöer inom ramen för kurs Ko2
Utveckling av lär- och rastmiljöer i Tölö gymnasium
Kurs Ko2, byggda och formgivna miljöer. Blandad grupp studerande i åk 1-3.
Lärare: Laila Rebers-Holländer

Skolan har särskild uppgift i bildkonst, musik och humanekologi och har utvecklingsuppgifter i bildkonst, nya lärmiljöer och digitala arbetsmetoder. Vi kommer att bygga om och slå ut väggar, planerar immersiva rum m.m.
Tidsanvändning: 2/3 delar av en hel kurs
Lärplattformer: Teams och OneNote
Miljöer vi jobbat med: Sandels matsal, Sandels andra våning, skolgården och skolans festsal i den gamla byggnaden
Uppvärmningsövningar:
Snabba korta ritnings- och inredningsuppgifter, supersnabba föremålsanalyser, fundera på nya användningsmöjligheter för diverse bruksföremål, snabba formgivningsuppgifter i papper eller modellera, associationsuppgifter, rita kända byggnader eller designobjekt ur minnet m.m.
Ritningsövningar (bl.a. rita i skala), se Designprogrammet Design 3000 på Arenan, bekanta sig med Ode/Oodi, se utsällningarna Josef Frank (Design museum) och Interplay of Cultures (Arkitekturmuseum)
Uppgifter:
Modeller och/eller bottenplaner till de fyra uppdragen finns delvis från tidigare.
Analysera och definiera utrymmena som de är nu: vilka är möjligheterna och vilka är problemen, vad saknas, vad fungerar inte, vad är galet, vad går inte att förverkliga som det är nu, vad finns, hur används utrymmet för tillfället, vad är bra, praktiskt, snyggt? Uppgiften görs i grupper på ort och ställe med bottenplanen i hand.
Intervju av andra studerande, samla ihop en lista på möjligheter och problem.
Hur skulle utrymmena kunna utvecklas, förbättras, användas till annat, som lärmiljö, till social samvaro, för experiment, lek, rekreation och avkoppling.
indelning i fyra grupper: matsalen, andra våningen, skolgården och festsalen. Varje grupp bygger en miniatyrmodell som de inreder och eller flyttar väggar/lägger till väggar, fönster, dörrar m.m.
Hitta på roller/fiktiva personer som grund för framtida kamratfeedback.
Korta presentationer ”Pitch” gruppvis.

Övningar: Skapa två- eller tredimensionella skisser, prototyper av icke permanenta material (teckning, klossar, dublon, träbitar, legon, modellera, små plastgrejer)

Genomgång, dokumentation och mellanfeedback
Byggande av modeller i kartong, papper, täckfärg, smågrejer och hetlim
Presentationer i form av en försäljningspitch och kamratfeedback utgående från olika roller.

Utställning i skolan