Siirry sisältöön

Muotoilu

Muotoilu ulottuu kaikille elämänalueillemme. Katsommepa minne vain ympäristössämme, näemme muotoilijoiden kädenjälkiä ympärillämme. Onnistuessaan muotoilu tekee asioista käytettävämpiä, toimivampia ja helpommin lähestyttäviä. Parhaimmillaan se liittää arvot ja mielikuvat lopulliseen, visuaalisesti harkittuun kokonaisuuteen. Muotoilu pyrkii kohti parempaa.

Monialainen muotoilu

Muotoilu ja muotoilukasvatus herättävät monenlaisia mielikuvia. Usein muotoilu liitetään esteettisiin kokemuksiin: tuotteiden ulkomuotoon ja väreihin, arvostettuihin design-klassikoihin tai luksustuotteisiin. Muotoilu on kokonaisvaltaisempaa.

Perinteisesti muotoilu on mukana tuotesuunnittelussa, ja se vaikuttaa muun muassa tuotteiden rakenteeseen, materiaaleihin, valmistukseen ja ulkoasuun. Nykyään muotoilua käytetään yhä monimuolisemmin. Muotoilun uusia käyttökohteita ovat esimerkiksi palveluiden tai toimintatapojen muotoilu sekä järjestelmien kehittäminen. Lisäksi muotoilun menetelmiä hyödynnetään myös yhteiskunnallistan haasteiden ratkaisemisessa.

Muotoilun viisi E-kirjainta

Muotoilu on esteettisyyttä, ergonomisuutta, ekonomisuutta, eettisyyttä ja ekologisuutta. Tähän voisi hyvinkin lisätä kuudennen e-kirjaimen, sillä muotoilu on aina myös empatiaa. Kun suunnitellaan tuotteita tai palveluja erilaisille käyttäjille, on tärkeää tarkastella jo olemassa olevia ratkaisuja sekä niihin liittyviä pulmia ja toimivuuksia nimen omaan käyttäjien näkökulmasta.

Ekologisuus on tänä päivänä yhä tärkeämpi arvo tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Kestävä elinkaariajattelu liittyy vahvasti muotoiluun. Sen perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee sisältää valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen (epäsuorat vaikutukset). Tavoitteena on selvittää tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset eli vaikutukset ”kehdosta hautaan”. Kestävyydellä on ekologisuuden lisäksi taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

Jaa sosiaalisessa mediassa