Siirry sisältöön

Skidiakatemia ja Designakatemia

Muotoilupakin taustalla vaikuttaa Designmuseon ja Ornamon Muotoilun Skidiakatemia – Muotoilukasvatusta kouluun.

Muotoilupakki (www.muotoilupakki.fi) ammentaa Designmuseon ja Ornamon Helsingin Kulttuurikeskuksen tukemasta Muotoilun Skidiakatemia -toiminnasta, jota on toteutettu vuodesta 2010 alkaen. Aluksi muotoilua tarjottiin lapsille ja nuorille harrastuksena. Kehityshanke Muotoilukasvatus kouluihin toteutui 2015−2017, jolloin keskityttiin kokeilemalla kehittämään muotoiluun perustuvia opetusmenetelmiä koulujen iltapäiväkerhotoiminnan puitteissa. Vuodesta 2018 siirryttiin koulupäivän sisälle, jolloin muotoilijasta tuli opettajan työpari. Hanke on käynnissä edelleen ja kehitystyö jatkuu.

Muotoilun Skidiakatemia – Muotoilukasvatus kouluihin

Hankkeen sydän on tiivis yhteistyö ja yhdessä toimiminen ammattimuotoilijoiden kanssa. Tavoite on, että tutustutaan ja otetaan haltuun muotoilijoiden käyttämiä työskentelymenetelmiä ja otetaan niitä osaksi opetusta. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty Muotoilupakin lisäksi osana Opinkirjon ja Designmuseon valtakunnallista muotoilukasvatuksen opettajakoulutusta (valtakunnalliset OPH:n tukemat MOKKI-koulutukset) ja julkaisussa Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle (2017).

Hanke on myös osallistumista ja vaikuttamista muotoilukasvatuksen puolesta. Sen puitteissa tuotetaan viestintää ja elämyksiä erilaisille yleisöille. Se on myös vaikuttamista verkostoissa ja jatkuvaa puhetta muotoilukasvatuksen puolesta. Hankkeen muotoilijat: Laura Aalto-Setälä, Laura Euro, Silvia di Iorio, Aino Kiviranta, Marika Lehti, Juhana Myllykoski, Anna Heino, Sanna Nuutinen, Maria Riekkinen, Natalia Ritari ja Linda Ukkonen. Hankkeen visuaalinen ilme, kuten muotoiluprosessi ja symbolit ovat muotoilija Aino Kivirannan käsialaa.

Yhteishenkilöt:

Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi p. 050 301 6838 www.designmuseum.fi

Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572, www.ornamo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa