Siirry sisältöön

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Opinkirjo on lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua monipuolisesti tukeva järjestö.

Yhdistys kehittää nuoria osallistavaa toimintaa yhdessä nuorten kanssa. Opinkirjo järjestää koulutuksia ja tuottaa oppimateriaaleja koulunuorisotyöhön ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Opinkirjossa työskennellään muun muassa tiede-, osallisuus- ja demokratiakasvatuksen, yrittäjyyskasvatuksen, taide- ja muotoilukasvatuksen sekä opettajankoulutuksen parissa.

Muotoilukasvatus Opinkirjossa

Opinkirjossa tehdään muotoilukasvatustyötä monipuolisesti. Muotoilukasvatuksen avulla voi toteuttaa monia opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita. Laaja-alaisen osaamisen taidot kehittyvät ja oppilaiden osallisuus toteutuu, kun oppilaat käyttävät muotoiluprosessia ja muotoilun menetelmiä työskentelyssään. Siksi Opinkirjo on ottanut muotoilukasvatuksen yhdeksi teema-alueekseen!

Opinkirjo on tuottanut yhteistyössä muotoilun ja pedagogiikan ammattilaisten kanssa ensimmäisen suomalaisen opettajan oppaan muotoilukasvatukseen (Muotoiloa!). Lisäksi se kustansi Matka palvelumuotoiluun -opas opettajalle -kirjan koulujen käyttöön yhteiskehittämisen välineeksi ja tueksi.

Opinkirjo muotoilukasvattajien tukena

Opinkirjo on kouluttanut yhteistyössä Designmuseon kanssa opettajia muotoilukasvatuksesta. Opetushenkilöstön pitkäkestoiset täydennyskoulutukset MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti kokosivat opettajia yhteen eri puolelta Suomea muotoilukasvatuksen äärelle. Opetushallituksen kustantamissa koulutuksissa tutustuttiin museoihin oppimisympäristöinä, kuultiin monialaisesti muotoilijapuheenvuoroja, saatiin ammattimuotoilijoita koulujen oppitunneille, kokeiltiin muotoiluprosessin käyttämistä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tiekarttana ja päästiin keskustelemaan toisten opettajien kanssa yli kuntarajojen.

Yhteystieto

Marjo Kenttälä  
Erityisasiantuntija, KM 
0505321102 
etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa