Siirry sisältöön

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Opinkirjo on lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua monipuolisesti tukeva järjestö.

Yhdistys kehittää nuoria osallistavaa toimintaa yhdessä nuorten kanssa. Opinkirjo järjestää koulutuksia ja tuottaa oppimateriaaleja koulunuorisotyöhön ja opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Opinkirjossa työskennellään muun muassa tiede-, osallisuus- ja demokratiakasvatuksen, yrittäjyyskasvatuksen, taide- ja muotoilukasvatuksen sekä opettajankoulutuksen parissa.

Muotoilukasvatus Opinkirjossa

Opinkirjossa tehdään muotoilukasvatustyötä monipuolisesti. Muotoilukasvatuksen avulla voi toteuttaa monia opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita. Laaja-alaisen osaamisen taidot kehittyvät ja oppilaiden osallisuus toteutuu, kun oppilaat käyttävät muotoiluprosessia ja muotoilun menetelmiä työskentelyssään. Siksi Opinkirjo on ottanut muotoilukasvatuksen yhdeksi teema-alueekseen!

Opinkirjo on tuottanut yhteistyössä muotoilun ja pedagogiikan ammattilaisten kanssa ensimmäisen suomalaisen opettajan oppaan muotoilukasvatukseen (Muotoiloa! toim. Marjo Kenttälä). Lisäksi Opinkirjo tuotti Matka palvelumuotoiluun -opas opettajalle -kirjan (toim. Marjo Kenttälä) koulujen käyttöön yhteiskehittämisen välineeksi ja tueksi. Uusimpana muotoilukasvatuksen kirjana on tuotettu Matka tuotemuotoiluun (toim. Marjo Kenttälä ja Hanna Kapanen) maksuttomasti jaettavaksi lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Opinkirjo muotoilukasvattajien tukena

Opinkirjosta Marjo Kenttälä ja  Designmuseosta Hanna Kapanen ovat yhdessä kouluttaneet opettajia muotoilukasvatuksesta. Opetushenkilöstön pitkäkestoiset täydennyskoulutukset MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti kokosivat opettajia yhteen eri puolelta Suomea muotoilukasvatuksen äärelle. Opetushallituksen kustantamissa koulutuksissa tutustuttiin museoihin oppimisympäristöinä, kuultiin monialaisesti muotoilijapuheenvuoroja, saatiin ammattimuotoilijoita koulujen oppitunneille, kokeiltiin muotoiluprosessin käyttämistä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tiekarttana ja päästiin keskustelemaan toisten opettajien kanssa yli kuntarajojen.

opinkirjo(at)opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa